Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

logo starostwo powiatowe miniStarostwo Powiatowe w Tarnowie zachęca zainteresowanych mieszkańców Powiatu Tarnowskiego do korzystania z darmowej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w każdej gminie powiatu. Adwokaci lub radcy prawni udzielają pomocy prawnej w danej gminie 2-3 razy w tygodniu.

Jedynym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie wypełnia się u adwokata lub radcy prawnego w wybranej przez siebie gminie. Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w Powiecie Tarnowskim. Harmonogram dyżurów znajduje się tutaj.

Zgłoszeń dokonuje się telefoniczne w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej - https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim zobowiązane są do przestrzegania reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku nie dostosowania się do wytycznych adwokat lub radca prawny w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo może odmówić udzielenia pomocy prawnej.