Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Odpowie za dewastację grobów na cmentarzu w Mościcach Zakłócanie...
Projekt „wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się...
Piątkowy przepis drogowy – zielona strzałka W ramach kolejnego odcinka...
W spotkaniu wzięli udział: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Przewodniczący Zarządu...
NUDZI- MISIOWA akcja na nudę i pandemiczne smutki Czas kwarantanny...
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego...
Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW - Systemie Obsługi...