Pompa ciepła - gruntowa czy powietrzna

Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania jest jednym z kluczowych elementów planowania budowy domu lub modernizacji istniejącego systemu ogrzewania. W ostatnich latach, duże zainteresowanie budzą pompy ciepła, które ze względu na swoją efektywność energetyczną i ekologiczny charakter są coraz częściej wybierane przez inwestorów. Ale jaką pompę ciepła wybrać - gruntową czy powietrzną? To pytanie nie jest proste, a odpowiedź na nie zależy od wielu czynników.

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła działa na zasadzie przekazywania energii cieplnej z powietrza zewnętrznego do systemu ogrzewania w budynku. Proces ten rozpoczyna się, gdy wentylator pompy ciepła zasysa powietrze zewnętrzne do jednostki zewnętrznej, gdzie znajduje się parownik. W parowniku, ciepło z powietrza jest przenoszone do specjalnego czynnika chłodniczego, który pomimo niskich temperatur jest w stanie parować. Para ta jest następnie sprężana przez sprężarkę, co zwiększa jej temperaturę. Wysokotemperaturowa para jest kierowana do skraplacza, gdzie oddaje swoje ciepło do systemu grzewczego budynku, a sama wraca do stanu ciekłego. Następnie, czynnik chłodniczy powraca do parownika, gdzie proces zaczyna się od nowa.

Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła działa na podobnej zasadzie co powietrzna pompa ciepła, lecz zamiast pobierać energię z powietrza, korzysta z ciepła zgromadzonego w ziemi. To ciepło jest dostępne przez cały rok, niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych, co czyni z gruntowych pomp ciepła niezwykle efektywne i stabilne źródło ciepła.

Ciepło z gruntu jest przenoszone do specjalnego płynu krążącego w zamkniętym obiegu rur, które są zanurzone w gruncie (tzw. kolektory poziome) lub zstępują głęboko w dół (kolektory pionowe). Ten płyn, nazywany czynnikiem roboczym, jest następnie pompowany do jednostki wewnętrznej pompy ciepła, gdzie przechodzi przez parownik i przekazuje swoje ciepło do czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy, po pobraniu ciepła, jest sprężany przez sprężarkę, co zwiększa jego temperaturę. Następnie przepływa przez skraplacz, gdzie oddaje swoje ciepło do systemu ogrzewania budynku. Po oddaniu ciepła, czynnik chłodniczy powraca do stanu ciekłego i cykl zaczyna się od nowa.

Którą pompę ciepła wybrać - gruntową czy powietrzną?

Gruntowe pompy ciepła są zazwyczaj bardziej efektywne niż powietrzne, ponieważ ziemia utrzymuje stabilną temperaturę przez cały rok, podczas gdy temperatura powietrza może się znacznie różnić. Oznacza to, że gruntowa pompa ciepła może dostarczać stałe i przewidywalne wyniki, niezależnie od pogody. Jednakże, pompy ciepła gruntowe są zazwyczaj droższe w instalacji, ponieważ wymagają wykonania odwiertów geotermalnych lub układania kolektorów poziomych.

Z drugiej strony, powietrzne pompy ciepła są tańsze i łatwiejsze do instalacji, ponieważ nie wymagają inwazyjnych prac ziemnych. Mogą one być jednak mniej efektywne w bardzo zimnych warunkach, kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera. W takim przypadku, mogą wymagać dodatkowego źródła ciepła.