Dziesięć wniosków o dofinansowanie remontów i renowacji zabytkowych obiektów złożyło miasto do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W sumie władze Tarnowa aplikują o 35 mln zł.

Bima

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma za zadanie wspieranie samorządów w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych i ich ochronie przed degradacją. Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%.

Tarnów złożył do programu dziesięć wniosków, na łączną kwotę 35 mln zł (3,5 mln na każdy wyszczególniony zabytkowy obiekt), wyboru dokonano po ocenie ich stanu i potrzeb renowacyjnych.

A oto lista zgłoszonych obiektów: renowacja budynku, w którym obecnie mieści się II LO (powstał w 1886 r); renowacja bimy i pozostałości po tarnowskiej Starej Synagodze oraz przyległego do nich zabytkowego skweru (lata 70. XVII wieku); renowacja domu wynalazcy Jana Szczepanika - zabytkowego budynku przy ul. Sowińskiego 11 (1907 r.); renowacja wnętrza Sali Lustrzanej w zabytkowym budynku przy ul. Wałowej 10 (1882 r.); renowacja zabytkowego budynku wojskowego, w którym mieście się siedziba Pałacu Młodzieży (1855 r.); renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 6, w której mieści się siedziba III LO (1896 r.); renowacja zabytkowego budynku dawnego banku przy ul. Mickiewicza 2, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta Tarnowa (1909 r.); renowacja zabytkowego muru ogrodzeniowego Cmentarza Starego na Zabłociu (1784 r.); renowacja bazyliki katedralnej (1330 r); renowacja budynku dawnych koszar wojskowych przy ul. Poniatowskiego 5, w którym obecnie działa zespół szkolno-przedszkolny (1879 r.).

W każdym z wniosków są opisane historyczne walory danego obiektu, zakres prac, których wykonania wymaga obiekt, jest też określony przewidywany okres realizacji inwestycji.