Jeszcze tylko przez kilka dni, do środy, 1 lutego, w tarnowskim Centrum Usług Społecznych składać można wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

<a href=Tarnów z góry" height="auto " width="auto " />

Jednorazowy dodatek elektryczny przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do zasilania głównego źródła ogrzewania (więcej przeczytać można TUTAJ). Dodatek jest wypłacany w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, przysługuje w podwyższonej wysokości 1500 zł. Gmina wypłaci środki do 31 marca.

Wypełniony i podpisany wniosek składać można: drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka), listownie (poprzez nadanie w placówce pocztowej) lub osobiście (w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14 – od poniedziałku do piątku w godz. 8-15).

(sm)