Karetki miniatura13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Został on powołany ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem święta jest błogosławiony Gerard, założyciel zakonu szpitalników, później podzielonego na zakony świętego Łazarza i świętego Jana.


Sytuacja spowodowana pandemią postawiła przed ratownikami nowe zadania. Teraz gdy trwa walka z koronawirusem, warunki stały się ekstremalnie trudne, a to właśnie ratownicy stoją na pierwszej linii frontu, a także często z narażeniem życia i własnego zdrowia jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku i nagłego zachorowania.

Z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim dyżurującym w naszej stacji pogotowia ratownikom medycznym, oraz ich kolegom po fachu z całej Polski, dużo zdrowia, pomyślności, oraz pogody ducha w życiu zawodowym i prywatnym. Chcemy również podziękować za ciężką i odpowiedzialną pracę, niejednokrotnie wykonywaną w bardzo trudnych okolicznościach, wymagającą profesjonalizmu i opanowania, oraz ogromnej uwagi w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie ludzkie.

Dwie karetki

Sytuacja w dobie pandemii, z jaką obecnie mamy do czynienia, zmieniła życie nas wszystkich, ale ratownicy tę zmianę odczuwają w sposób szczególny. Z całą pewnością można powiedzieć, że zespoły RM są bohaterami naszych czasów.