Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, realizując zadania powiatu tarnowskiego w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, prezentuje kolejny numer "Informatora", gdzie przedstawiane są ważne zagadnienia, związane z aktywizacją osób bezrobotnych i nie tylko.


W najnowszym "Informatorze" poruszone są następujące zagadnienia:

  1. Szukasz pracy? Bądź elastyczny, bo pracodawca nie będzie się dostosowywał do posiadanych przez Ciebie kwalifikacji.
  2. Doradztwo zawodowe zyskuje na popularności.
  3. Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem.
  4. Dobrt Start od ZUS.
  5. Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku.
  6. Liczna osób młodych w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły.
  7. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Na wstępie zaprezentowano wywiad ze Stanisławem Dydusiakiem - Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie na temat sytuacji na rynku pracy. Kolejno przedstawiono informacje na temat doradztwa zawodowego, a także możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez osoby pracujące w ramach projektu „Kierunek Kariera”. Przybliżono też zasady otrzymania wsparcia w ramach Rządowego programu Dobry Start, który umożliwia otrzymanie jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych. W kolejnym artykule zaprezentowano stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a także ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2022 roku. Zapraszono też do przeanalizowania, jak zmienia się w ostatnich latach liczba i sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy w okresie 12 miesięcy po ukończeniu szkoły.

Z nowym wydaniem "Informatora" można zapoznać się tutaj.