Plakat informacyjny - osoba z odkrytym ramieniemWojewództwo Małopolskie chcąc docenić starania małopolskich gmin, których mieszkańcy wykażą się największą wyszczepialnością, planuje wyróżnić 10 gmin w Małopolsce, które do 15 września 2021 roku osiągną najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie.
 
 
W tym celu Województwo Małopolskie przekaże każdej zwycięskiej gminie środki finansowe w kwocie do 50 000 zł, które będą przeznaczone na sfinansowane zadań własnych gmin w zakresie ochrony zdrowia. Osobami uznanymi za zaszczepione będą mieszkańcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień szczepionką przeciw COVID-19 zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Akcja ma na celu zmotywowanie samorządów lokalnych do zachęcenia Małopolan, aby jak najliczniej zaszczepili się przeciwko COVID-19 jeszcze przed nadejściem kolejnej fali zakażeń SARS-CoV-2.

O odpowiedzialność i mobilizację apeluje również starosta tarnowski Roman Łucarz. - Szczepienia nie przebiegają najlepiej. Co prawda nie jesteśmy na szarym końcu, tak jak inne powiaty - choćby te górzyste w województwie małopolskim. Jeżeli chodzi jednak o nasze gminy, to mamy średnio około 30% zaszczepionych dwoma dawkami. Minister zdrowia mówił, że ta zbiorowa odporność wyrobi się wtedy, gdy będzie około 60-70% zaszczepionych. A więc my jesteśmy w połowie drogi, dlatego apeluję o szczepienie. Szczepionki są bezpieczne.