Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Wykład podczas posiedzenia sztabu kryzysowego miniaturaW dniach 19 lipca i 20 lipca 20201 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, pod przewodnictwem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 


Tematem posiedzenia w dniu 19 lipca było zagrożenie chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) w związku z wystąpieniem ogniska tej choroby w m. Skrzyszów.

Wykład podczas posiedzenia sztabu kryzysowego

Na posiedzenie zaproszeni zostali wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele nadleśnictw, oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu

Informacje o podjętych działaniach w celu zwalczenia choroby przekazali: Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta, Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Wałaszek, Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu, slajdy na ekranie w tle

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu

Uczestnicy spotkania podczas wykładu

Wójtowie i Burmistrzowie zostali poinformowani o konieczności przygotowania w każdej gminie zespołów, których zadaniem byłoby oszacowanie strat w przypadku wystąpienia innych ognisk choroby.

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu, slajdy na ekranie w tle

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu

Tematem posiedzenia w dniu 20 lipca była ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnowskiego.

Drugi dzień posiedzenia

Podczas posiedzenia

Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego poinformowali o stanie obwałowań, śluz i koryta Dunajca, Białej i lokalnych potoków, oraz o zrealizowanych inwestycjach. Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, Straży Granicznej poinformowali o przygotowaniu tych służb do działań w trakcie powodzi. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie przekazał informację o możliwości wsparcia przez Siły Zbrojne RP w trakcie powodzi.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Starostwie Powiatowym

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu, slajdy na ekranie w tle

Uczestnicy spotkania słuchający wykładu, slajdy na ekranie w tle

Fot. Starostwo Powiatowe w Tarnowie