spotkanie

Zakończyły się prace nad utworzeniem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego w powiecie tarnowskim. Każdy zainteresowany mieszkaniec może po zasubskrybowaniu otrzymywać komunikaty z ostrzeżeniami smsem lub e-mailem. Skanujący chmury, supernowoczesny radar pogodowy w Falkowej swoim zasięgiem obejmuje obszar w promieniu około 70 kilometrów.

 

Prace nad budową systemu ostrzegania powodziowego w zlewni Białej Tarnowskiej ruszyły dziesięć lat temu po wielkiej powodzi, kiedy to niespodziewanie rzeka zalała m.in. lewobrzeżny Tuchów. Projekt składał się z dwóch etapów. Drugi kosztował 3 mln zł – 2,4 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Rozpoczyna działanie innowacyjny, najnowocześniejszy w Polsce system ostrzegania przeciwpowodziowego. Wykorzystuje najnowsze dostępne na rynku światowym technologie i rozwiązania techniczne, aby ostrzegać mieszkańców i pomagać im w ratowaniu cennego mienia, a także dostarczać informacje służbom ratowniczym – mówił starosta tarnowski Roman Łucarz.

Celem systemu jest właśnie wspomaganie podejmowania wczesnych decyzji w obliczu zagrożenia powodziowego z przeznaczeniem dla mieszkańców i przedstawicieli służb kryzysowych w oparciu o prognozę do 48 godzin (wezbrania rzeki i jej dopływów) oraz prognozę krótkoterminową (opady nawalne i związane z tym powodzie błyskawiczne). W ramach projektu m.in. wyposażono system w stacje pomiarowe poziomu wody przy ujściach głównych dopływów Białej, wybudowano lokalną stację radarową wraz z lokalnym radarem pogodowym do generowania ostrzeżeń o lokalnych zagrożeniach powodziami błyskawicznymi oraz opracowano kompleksowe oprogramowanie systemu LSOP.

- Zgłosimy ten projekt do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Związek Powiatów Polskich. Chcemy, aby ten unikalny w skali Polski system stał się pierwowzorem – poinformował etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stemlach, który nadzorował prace związane z utworzeniem LSOP.

Krystian Hytroś, kierownik agendy zamiejscowej UMWM w Tarnowie podziękował wszystkim, dzięki którym powstał system ostrzegający o zagrożeniach mieszkańców powiatu tarnowskiego, a w przyszłości także gorlickiego i nowosądeckiego, gdyż radar Falkowej znajduje się na styku tych trzech powiatów.

W briefingu prasowym w Falkowej uczestniczyli również poseł Anna Pieczarka, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michał Koralik oraz Waldemar Mlaś, dyrektor DHI Polska - firmy, która wykonała LSOP w powiecie tarnowskim.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia.

TOP 8767

TOP 8788

 

TOP 8796

TOP 8793

TOP 8807

TOP 8821

TOP 8817

TOP 8853

TOP 8860

TOP 8855

TOP 8862

TOP 8867

TOP 8869

TOP 8870

TOP 8871

TOP 8785

TOP 8783

TOP 8781

TOP 8800

TOP 8764

 Fot. Paweł Topolski