Dnia 7 czerwca 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 50-lecia ślubu obchodziło 28 par.

 

 

Na zaproszenie burmistrza Żabna Marty Herduś i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Andrzeja Głoda Jubilaci, obchodzący 50- lecie „stażu” małżeńskiego, zostali uhonorowani medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W ceremonii nadania odznaczeń udział wziął Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, który z upoważnienia Prezydenta dekorował pary medalami. Obchodom Jubileuszu towarzyszył występ zespołu Ewenement, którego piosenki rozbrzmiały rozpoczynając i kończąc część oficjalną, poprowadzoną przez kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicję Woźniak. Wszyscy biorący udział w świętowaniu zostali zaproszeni na poczęstunek, a jedną z końcowych niespodzianek był tort weselny, który został pokrojony przez jedną z par.

Widok na siedzących uczestników spotkania

Wśród zaproszonych na uroczystość gości był Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, posłowie Sejmu RP: Anna Pieczarka, Piotr Sak, Wiesław Krajewski, a także zastępca burmistrza Żabna Zbigniew Lustofin.

Przemowa Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza

Powiat Tarnowski wspiera wszelkie inicjatywy, związane z obchodami honorowania małżeństw, obchodzących swoje jubileusze.

Uczestnicy uroczystości pozują do wspólnego zdjęcia

Medale dla Jubilatów i legitymacje

Dwoje jubilatów podczas śpiewania "100 lat" przy torcie, obok Burmistrz Gminy Żabno Marta Herduś

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie oficjalnej gminy Żabno, która jest również źródłem powyższej informacji - tutaj.