Już za niewiele ponad miesiąc odbędzie się  jubileuszowa 35. Tarnowska Nagroda Filmowa - Festiwal Wybranych Polskich Filmów Pełnometrażowych, która realizowana będzie w formule hybrydowej w dniach od 5 do 12 czerwca 2021 r.

Festiwal uhonorowany w 2010 r. Nagrodą PISF w kategorii krajowe wydarzenie filmowe, jest imprezą o wieloletniej tradycji (najstarszą po Festiwalu Filmowym w Gdyni), której głównym celem jest promocja i popularyzacja dorobku polskiej kinematografii pokazania roli polskiego filmu w kulturze współczesnej a interdyscyplinarny charakter festiwalu zawierający imprezy z różnych dziedzin sztuki, związanych z polskim filmem pozwala odbiorcom zapoznać się z aktualnymi jej dokonaniami. Na program składają się m.in.: dwa konkursy. Konkurs Główny filmów pełnometrażowych, w którym reżyserzy ubiegają się o nagrody: Grand Prix - Maszkaron, Nagrodę Publiczności PublikaJury Młodzieżowego Kamerzysta, oraz konkurs bajek prezentowany w przeglądzie Filmy Młodego Widza, gdzie Jury Dziecięce nagradza Statuetką Maszkaronka producenta najlepszej animacji.
W roku 2021 impreza obchodzić będzie jubileusz 35-lecia, zapisując się tym samym do najstarszych festiwali związanych z polską kinematografią i z tej okazji pojawi się jednorazowa Nagroda dla najlepszego filmu 35-lecia, wyłonionego przez widzów w drodze plebiscytu.

W konkursie głównym przedstawionych zostanie 12 filmów konkursowych, w sekcji Filmów Młodego Widza przedstawione zostaną bloki konkursowe, jak również projekcje dodatkowe dla najmłodszych: "Basia 3", "Wiking Tappi", a dla nieco starszych, rekomendowany przez zaprzyjaźniony poznański festiwal Ale Kino! - "Czarny młyn".

Ponadto, w programie festiwalu znajdą się  filmy w Prologu, najnowsze polskie filmy krótkometrażowe (szczegóły już wkrótce), wystawy oraz koncerty, które są już stałym elementem festiwalu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, sytuacja pandemiczna, a co za tym idzie - rygory sanitarne - wymusiła na organizatorze, zmianę formuły spotkań, które będą miały odmienny niż dotychczas charakter. Bezpośrednio po filmach konkursowych odbędą się łączenia on-line z twórcami, tak by widzowie mieli okazję te osoby zobaczyć na dużym kinowym ekranie i posłuchać rozmów, które moderować będą w Marzeniu Jerzy Armata i Ryszard Jaźwiński.

35. Tarnowską Nagrodę filmową zainauguruje 5 czerwca koncert Jazz Band Młynarski-Masecki, a tegoroczną edycję festiwalu zwieńczy 12 czerwca recital Zbigniewa Zamachowskiego

Imprezy festiwalowe odbędą się w rygorach sanitarnych wg wytycznych KPRM i MZ czyli w: Kinie Marzenie (50% obłożenia miejsc), Amfiteatrze Letnim (50% obłożenia miejsc), Galeriach Tarnowskiego Centrum Kultury (1 osoba na 15 m2, jednorazowo grupowo maks. 20 osób), Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie (1 osoba na 15 m2).

Informacje o biletach już wkrótce.

 W najbliższym czasie uruchomiony zostanie serwis internetowy 35. TNF pod adresem: www.tarnowskanagrodafilmowa.pl

Na bieżąco można również śledzić przygotowania do TNF na profilu festiwalu na facebooku.