Jak skutecznie poradzić sobie z zarazą ziemniaka?

W uprawie ziemniaka najgroźniejszą chorobą jest zaraza ziemniaka, ponieważ przy braku efektywnej ochrony grzybobójczej może prowadzić do zmniejszenia plonu bulw o ponad 50%. W celu jej zwalczania niezbędne jest wykonanie kilku zabiegów fungicydowych, które ograniczą rozwój chorób oraz zabezpieczą nowe przyrosty roślin.

Zaraza ziemniaka

Zwana potocznie zaraza ziemniaczana, jest chorobą powodowaną przez organizm grzybopodobny Phytophtora infestans. Objawy mogą być widoczne już przed kwitnieniem ziemniaków. W pierwszej kolejności pojawiają się żółte plamy przy brzegach liści, które szybko zmieniają kolor na brunatny i "rozlewają" się na cały liść. Brunatna plama otoczona jest wyraźnie jaśniejszą, najczęściej żółtą obwódką. Wraz z rozwojem choroby po spodniej stronie liści w miejscu przejścia części porażonej liścia w żywą tkankę, widoczną jest szary nalot — sprawca choroby.

Choroba może atakować również łodygi ziemniaka. Zaobserwowane na nich plamy będące objawem infekcji są brunatne i z czasem wklęsłe. 

W przypadku silnego porażenia uprawy objawy mogą wystąpić również na bulwach w postaci rdzawego ich miąższu.

Inne choroby ziemniaka

W uprawie ziemniaka dużo uwagi poświęca się ochronie przed zarazą ziemniaka, jednak nie można zapomnieć o uwzględnieniu w programie, ochrony grzybobójczej przed innymi jednostkami chorobowymi:

  • alternariozą
  • antraknozą
  • rizoktoniozą
  • suchą zgnilizną
  • parchem srebrzystym

Każda z wymienionych chorób wpływa na obniżenie poziomu plonowania oraz jakości bulw.

Metody niechemiczne ograniczania zarazy ziemniaka

Zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin należy w pierwszej kolejności skorzystać z metod niechemicznych, które mogą ograniczyć występowanie choroby. W przypadku zarazy ziemniaka można do nich zaliczyć:

  • uprawa odmian o bardzo dobrym profilu zdrowotności
  • zwiększenie tempa rozkładu resztek pożniwnych np. stosując Convert WG
  • stosowanie odpowiednio długiej rotacji płodozmianu
  • prowadzenie zbilansowanego nawożenia NPK
  • izolację przestrzenną plantacji

Zwalczanie chemiczne

Nawet w przypadku zastosowania wszystkich metod niechemicznych niezbędne jest zastosowanie rozwiązań chemicznych- fungicydów. W przypadku intensywnie rosnącej presji należy zastosować środki grzybobójcze działające systemicznie. Dzięki temu, że substancja czynna krąży w roślinie, zabezpieczy nowe przyrosty oraz wszystkie jej części przed porażeniem i rozwojem choroby. Jednym z produktów o wielokierunkowym działaniu w zwalczaniu zarazy ziemniaka jest Revus, który dostępny jest tutaj: https://osadkowski.pl/produkt/revus-250-sc-5l--s-40729. Może być stosowany nawet do 3 razy w sezonie wegetacyjnym.