Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

W dniach 12 - 26 czerwca 2021 r. uczniowie Technikum Logistycznego, oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu przebywali na praktykach zagranicznych w hiszpańskiej Maladze. Wyjazd uczniów i nauczycieli odbył się w ramach projektu „Młodzi mistrzowie konkurencyjni na europejskich rynkach pracy”, realizowanego ze środków programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

W ramach dobrej współpracy, powiat tarnowski wspiera inicjatywy dotyczące programu Erazmus +, realizowane przez powiatowe placówki edukacyjne. Program Erasmus + daje ogromne możliwości rozwoju edukacyjnego tak dla uczniów, jak i nauczycieli.

Podczas wyjazdu na praktyki zagranczne, opiekunami grupy uczniów były: mgr Ewa Żybura - Koordynator Programu Erasmus +, oraz mgr Lidia Jarońska. Wizytę w pierwszym tygodniu pobytu monitorowała Dyrektor szkoły mgr Agnieszka Kapek.

Młodzież na lotnisku

Młodzież pozuje w grupie z banerem promującym program Erasmus

Zagraniczne praktyki zawodowe rozpoczęły się spotkaniem z przedstawicielem organizacji przyjmującej Rose Bennett, na którym uczniowie i nauczyciele zostali poinformowani o zasadach pobytu w miejscach zakwaterowania oraz odbywania praktyk.

Uczniowie wraz z Dyrektor ZSLiT pozują w grupie po zajęciach

Grupa uczniów z opiekunami pozuje po zajęciach

Uczniowie podczas zajęć

Uczeniowie podczas graficznej prezentacji na zajęciach

Uczennice podczas graficznej prezentacji na zajęciach


Uczniowie zdobywali doświadczenia pracując w restauracjach hiszpańskich i instytucjach logistycznych w Maladze.
W ramach wyjazdu zrealizowane zostały dwie wycieczki programowe, na których uczniowie i nauczycieli poznali najważniejsze zabytki Malagi, oraz zwiedzili Gibraltar – zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii.

Uczennica podczas praktyki kelnerskiej

Uczeń podczas praktyki kelnerskiej przygotowujący kanapkę

Uczeń podczas praktyki kelnerskiej serwujący posiłek

Dwutygodniowe praktyki zaowocowały uzyskaniem nowych kompetencji zawodowych dla obu grup uczniów, rozwinięciem umiejętności językowych i poznawczych, uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w praktykach oraz referencje od swoich pracodawców. Przygotowane zostały dla nich również certyfikaty Europass Mobility.

Młodzież pozuje na plaży

Uczniowie pozują w grupie pod latarnią morską

Kolejny wyjazd do Malagi w ramach realizacji projektu Erazmus + planowany jest w październiku 2021. 

Zdj. ZSLiT w Wojniczu