Zarząd ZSP miniaturaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak został wybrany wiceprezesem Związku Samorządów Polskich, a Starosta Tarnowski Roman Łucarz znalazł się w komitecie doradczym stowarzyszenia, które jest nową reprezentacją samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W latach 2017-2021 Burmistrz Dawid Chrobak pełnił funkcję członka zarządu Związku Samorządów Polskich.

Samorządy, które łączą wspólne wartości, wynikające z katolickiej nauki społecznej, dbałość o rodzinę i tradycję, budują korporację samorządową odpowiadającą na wiele współczesnych wyzwań, m.in. związanych z nowoczesnym podejściem do zarządzania społecznościami lokalnymi w związku z ogromnym postępem technologicznym i naukowym.

- Zależy nam na silnej Polsce, która będzie potrafiła jak najlepiej zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb Polaków, a jednocześnie na silnej reprezentacji samorządowej. Aby samorządy lokalne miały odpowiednie wsparcie od państwa, aby ich głos był wysłuchiwany i uwzględniany. Dlatego w 2017 r. powołaliśmy to stowarzyszenie – mówi Dawid Chrobak.

Podczas przemowy

Celem korporacji samorządowej jest szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia. Członkowie ZSP podkreślają, że zależy im na dialogu samorządu z rządem, parlamentem i instytucjami państwowymi, oraz opracowywaniu wspólnych stanowisk w procesach konsultacji dokumentów rządowych. Chcą inicjować korzystne dla samorządów zmiany w polskim prawie, propagować i realizować wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi współpracy samorządów, oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia.

Funkcję prezesa zarządu ZSP przez kolejną kadencję pełnił będzie burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

Uczestnicy spotkania pozują do pamiątkowego zdjęcia

Fot. UM w Zakliczynie