15 czerwca  2021 r. o godz. 14.30 odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Początek obrad został zaplanowany na godz. 14.30, w trybie zdalnym.

 

 

Pełny porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Tarnowskiego przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
  5. Zapytania i wolne wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                      Paweł Smoleń

Tarnów, 15 czerwca 2021 r.