Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

W imieniu władz samorządowych Powiatu Tarnowskiego, w dniu św. Floriana składamy życzenia oraz podziękowanie za służbę, zaangażowanie, odwagę i poświecenie z jakim bronicie życia i mienia ludzkiego.

 

 


Miniony rok był dla Was szczególnie trudny, zakres Waszych działań powiększył się o te
związane ze wsparciem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii wirusa COVID-19.
Niejednokrotnie byliście na pierwszej linii, pomagając w akcjach dezynfekcyjnych, jak również
z dystrybucją maseczek, czy współpracując w akcjach pomocowych, związanych z kwarantannami. 

Szczególną wdzięczność i wyrazy szacunku przesyłamy do wszystkich strażaków zawodowych
oraz druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu powiatu tarnowskiego.
Niech trud, który podejmujecie na co dzień, będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji, 
a św. Florian - pogromca ognia, ma Was w swojej łaskawej opiece.

zdjęcie na stronę

 Fot. osp.pl