Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

W Tarnowie rozpoczęło się dzisiaj (9.10) dwudniowe V Forum Gospodarcze Polonii Świata. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbywa się ono w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online), a uczestniczy w nim 158 osób z 36 krajów.

V Forum Gospodarcze Polonii Świata

Pierwszego dnia uczestnicy V FGPŚ biorą udział w dwóch blokach panelowych: „Odpowiedzialność społeczna i dobre praktyki dla biznesu w czasach pandemii i po jej ustaniu” oraz „Koronawirus globalnym zagrożeniem dla rozwoju społecznego i gospodarczego, czy inspiracją do tworzenia systemów bezpieczeństwa dla przedsiębiorców oraz innowacji i zmian strukturalnych w gospodarkach narodowych?”.

Podczas pierwszego panelu uczestnicy wymieniali doświadczenia i dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób państwa i samorządy wspierają lokalną gospodarkę. Uczestniczący w dyskusji prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, pytany o to, jak Tarnów dba o lokalnych przedsiębiorców oraz czy w tym trudnym okresie lokalne firmy mogą liczyć na wsparcie tarnowskiego samorządu, powiedział: - Pandemia i lockdown zaskoczyły chyba wszystkich. Wszyscy improwizowaliśmy, uczyliśmy się i reagowaliśmy na tyle, na ile nam środków, doświadczenia i możliwości wystarczało. Oglądaliśmy jednak każdą wydawaną złotówkę, szukając takich kanałów dystrybucji pomocy, aby trafiła tam, gdzie była najbardziej potrzebna. W Tarnowie szybko zareagowaliśmy na sytuację, wspierając nie wszystkich, ale tych, których epidemia i lockdown dotknęły w sposób wyraźny. Mam tu na myśli restauracje, hotele czy firmy turystyczne. Ci spośród rzemieślników, którzy musieli zamknąć zakłady dostali od razu zwolnienia z podatków oraz umorzenia lub przesunięcia czynszów. Oprócz tych oczywistych posunięć służących wsparciu utworzyliśmy Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. Na kilkuset metrach kwadratowych zgromadziliśmy tam wszystkie instytucje, które może odwiedzać przedsiębiorca, aby uzyskać informację i pomoc w różnych formach. Jest to takie dalekosiężne patrzenie na potrzeby gospodarki.

W programie pierwszego bloku znalazła się także dyskusja o pomysłach na lockdown, ochronie firm przed pandemią, jak również o tym, jak radzą sobie przedsiębiorcy w innych krajach. Podczas drugiego, popołudniowego bloku paneliści szukać będą natomiast odpowiedzi na pytania: czy istnieją instrumenty wsparcia na miarę obecnych oczekiwań biznesu, jak wykorzystać potencjał, doświadczenie i kontakty Polonii oraz czy możliwa jest integracja Polonii i Polaków w obszarze gospodarki.

(sm)