zus 2

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ W ZUS?

* zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień
i maj 2020 r.,
* świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne,
o dzieło),
* świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
* ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

* RDZ - wniosek o zwolnienie z opłacania składek, [1]
* RSP-C - wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych [2],
* RSP-D - wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność [3],
* RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej [4].

W załączeniu wnioski, które są także dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl [5].

Wnioski można złożyć:

* drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
* za pośrednictwem poczty,
* osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa"
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE PRACOWNICY ORAZ ZLECENIOBIORCY OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYPŁATY DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO SKŁADAJĄ DO SWOJEGO PRACODAWCY/ZLECENIODAWCY. BEZPOŚREDNIO DO ZUS WNIOSKI SKŁADAJĄ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Szczegółowe informacje znajdują się na w pliku „Tarcza www.artykuł [6] główny" Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie.

Links:
------

[1 ]https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDZ_PAPIER_31_03_2020.docx/31200f16-d327-39c4-451b-776da1df19dd
[2] https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx/6ab1eca3-2c2b-16de-6b61-9f547edd685d
[3] https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx/8f9f4d5a-945b-2c2a-f5e0-d3362a3475ab
[4] https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDU_PAPIER_30.03.2020.docx/fa0abe9b-b83a-7099-e99f-c9ffcc3c06e2
[5] http://www.zus.pl
[6] http://www.artykuł