Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych już 16 lipca
Już wkrótce uczniowie tarnowskich szkół ponadpodstawowych poznają wyniki rekrutacji. Proces naboru w tym roku odbywa się elektronicznie, a przed młodzieżą ostatnie dni na dostarczenie potrzebnych dokumentów. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Ostateczny termin na dostarczenie dokumentów

Od 11 lipca uczniowie mogą dołączyć do swoich wniosków zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Na dostarczenie tych dokumentów mają czas do 15 lipca, do godziny 15:00. Jest to kluczowe, aby ich aplikacje zostały w pełni rozpatrzone.

Elektroniczny system naboru

Tegoroczny nabór do tarnowskich szkół ponadpodstawowych prowadzony był w sposób elektroniczny. Uczniowie mogli składać dokumenty do trzech wybranych szkół do 4 lipca. W przypadku oddziałów wymagających sprawdzianu kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej, termin składania dokumentów upływał 27 maja 2024 roku.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Już 16 lipca uczniowie dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do wybranych szkół. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone tego dnia. Jest to ważny moment dla wielu młodych ludzi, którzy z niecierpliwością oczekują na wyniki.

Postępowanie uzupełniające

Dla tych, którzy nie znajdą się na listach zakwalifikowanych, przewidziano postępowanie uzupełniające. Proces ten będzie prowadzony w sposób tradycyjny od 17 lipca do 2 sierpnia. To dodatkowa szansa dla uczniów, aby znaleźć miejsce w jednej z tarnowskich szkół ponadpodstawowych.

Szkoły i oddziały w Tarnowie

W nadchodzącym roku szkolnym w Tarnowie otworzą się 44 oddziały. Wśród nich znajdzie się 24 oddziały w liceach, cztery w szkołach branżowych oraz 16 w technikach. To szeroka oferta edukacyjna, która ma na celu zaspokojenie różnorodnych zainteresowań i potrzeb uczniów.

Więcej informacji na temat terminów rekrutacji oraz oferty edukacyjnej można znaleźć na stronach internetowych miasta oraz poszczególnych szkół.


Opierając się na: Urząd Miasta