Nowe inwestycje w Tarnowie: edukacja, mobilność i gospodarka odpadami

Przedstawiciele Aglomeracji Tarnowskiej dyskutowali na temat przeznaczenia funduszy regionalnych, które mają poprawić jakość życia w regionie. Środki, wynoszące około 60 mln euro, mogą zostać przeznaczone na różnorodne inwestycje, w tym edukację zawodową, mobilność miejską oraz gospodarkę odpadami.

  1. Spotkanie w sprawie funduszy regionalnych.
  2. 60 mln euro na inwestycje twarde i fundusze społeczne.
  3. Plany dotyczące gospodarki odpadami i mobilności miejskiej.
  4. Decyzje muszą zostać podjęte do jesieni.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obejmuje powiat tarnowski, miasto Tarnów oraz Dąbrowę Tarnowską. Dokument ten umożliwia pozyskiwanie środków z funduszy regionalnych, które mogą być przeznaczone na różnorodne projekty mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Jednym z kluczowych tematów omawianych podczas spotkania była gospodarka odpadami. Planowane inwestycje mają na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, co jest istotnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju regionu.

Mobilność miejska to kolejny istotny aspekt, który może zostać poprawiony dzięki funduszom. Planowane jest zwiększenie roli komunikacji zbiorowej, co ma na celu ułatwienie mieszkańcom poruszania się po mieście oraz poprawę łączności z gminami sąsiednimi.

Ważnym punktem dyskusji była również edukacja zawodowa. Inwestycje w tym obszarze mają na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego, co może przyczynić się do lepszego przygotowania młodzieży do rynku pracy oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

Przedstawiciele Aglomeracji Tarnowskiej mają niewiele czasu na podjęcie ostatecznych decyzji, ponieważ muszą one zapaść do jesieni tego roku. Pomysły na wykorzystanie środków są już na stole, teraz pozostaje tylko wybrać te, które przyniosą najwięcej korzyści mieszkańcom.


Na podst. Urząd Miasta w Tarnowie