Małopolskie Dni dla Klimatu: 500 drzew posadzonych w Lisiej Górze
Wiosenne nasadzenia drzew przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi
  • Inauguracja III Małopolskich Dni dla Klimatu odbyła się 4 kwietnia w Lisiej Górze.
  • W ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zasadzono 500 drzew.
  • Do 22 kwietnia, Dnia Ziemi, zaplanowano posadzenie ponad 2,5 tysiąca drzew w różnych gminach.
  • Wydarzenia zakończą się edukacyjnymi działaniami na Rynku w Żabnie.

Rozpoczęcie wiosennej kampanii sadzenia drzew w regionie ma znaczący wpływ na lokalne środowisko. Już 4 kwietnia w Lisiej Górze zainicjowano III Małopolskie Dni dla Klimatu, co jest częścią szerszego projektu wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wspólnie z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, posadzono pierwsze 500 drzew, które mają przyczynić się do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze.

Drzewa, będące naturalnymi "pochłaniaczami" CO2, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu skutków globalnego ocieplenia. Każde zdrowe drzewo rocznie absorbuje około 6-7 kilogramów dwutlenku węgla, jednocześnie dostarczając tlen niezbędny do życia. Poza tym, zwiększają wilgotność i jakość powietrza, obniżają lokalną temperaturę, a także dostarczają surowce, żywność i schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Działania sadzeniowe będą kontynuowane w kolejnych dniach w różnych lokalizacjach, w tym w Gminie Gromnik, Wietrzychowicach, Radłowie, aż do Dnia Ziemi 22 kwietnia, kiedy to zaplanowano finał akcji w Żabnie. Tego dnia, oprócz sadzenia drzew, odbędą się także działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekt ten jest częścią większego przedsięwzięcia LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, które ma na celu wdrażanie regionalnych działań na rzecz klimatu i energii, wspieranych przez fundusze unijne i krajowe. Poprzez aktywny udział społeczności lokalnej w takich inicjatywach, możliwe jest osiągnięcie długofalowych korzyści dla środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.


Na podst. Powiat Tarnowski