Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie wyłonił w drodze przetargu firmę, która wykona dokumentację projektową rozbudowy ul. Wolańskiej i łącznika drogowego między nią a ulicą Orkana. To poważne zadanie drogowe zostanie podzielone na trzy etapy. Projektanci muszą także uwzględnić trzy inne inwestycje, które już są przygotowywane w tym rejonie miasta.

Pierwszy etap to wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do zbudowania 270-metrowego wschodniego odcinka ul. Wolańskiej oraz około 300-metrowej drogi bocznej – od Wolańskiej w kierunku Orkana. W drugim etapie zaplanowana zostanie inwestycja na odcinku od ul. Marii Dąbrowskiej do Czarnowiejskiej (długości około 270 m).

Etap trzeci obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi budowę 450-metrowego, środkowego odcinka Wolańskiej, który połączy wcześniej wykonane fragmenty tej ulicy.

Projekt, w odniesieniu do wszystkich trzech etapów, będzie musiał uwzględniać budowę wlotów i skrzyżowań z ulicami przyległymi, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, dróg dla pieszych i dla rowerzystów, a także oświetlenia ulicznego. Zakres prac obejmie również zabezpieczenie infrastruktury podziemnej.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca będzie musiał uwzględnić oczekiwania osób ze specjalnymi potrzebami.

Już przygotowywane są trzy projekty inwestycyjne dotyczące tego rejonu miasta. Są to: „Odwodnienie ul. Olszynowej”, „Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych” oraz „Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka”.