W naszym mieście zaczął działać Mobilny konsultant. Ma stanowić wsparcie dla dzieci, młodzieży, a także dla nauczycieli i rodziców. Projekt „Małopolska Akademia Rodzica 2023” realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie.

fot. pexels

Kim jest Mobilny konsultant? To przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Poradniany konsultant to nauczyciel posiadający gruntowne przygotowanie i doświadczenie jako pedagog specjalny, ale także logopeda, co umożliwia udzielanie pomocy adekwatnej do potrzeb zarówno z zakresu terapii pedagogicznej, jak i logopedycznej.

- Mobilny konsultant prowadzi przede wszystkim psychoedukację nauczycieli i rodziców poprzez prelekcje oraz indywidulane konsultacje poza poradnią, a więc na terenie tarnowskich placówek oświatowych. Wiele szkół ponadpodstawowych zgłosiło zapotrzebowanie na wsparcie w postaci warsztatów dla nauczycieli, zwłaszcza z obszaru kształcenia specjalnego uczniów ze spektrum autyzmu czy zespołem Aspergera. I takie wsparcie otrzymali. Z kolei przedszkola najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie na konsultacje logopedyczne dotyczące zaburzeń komunikacji, niepłynności mowy, ale także w odniesieniu do problemów wychowawczych – tłumaczą pomysłodawcy projektu.

Dodajmy, że poradnia uruchomiła również konsultacje telefoniczne dla rodziców. Odbywają się w poniedziałki (od godz. 8 do 12), wtorki (od godz. 10 do 13) oraz w piątki (od godz. 8 do 11). Dzwoniąc w podanych terminach można porozmawiać o problemach dziecka w domu i w szkole. Telefon dla rodziców i nauczycieli: 14 655 99 95. Zgłosi się sekretariat, następnie należy poprosić o połączenie z mobilnym konsultantem.

Projekt współfinansowany ze środków województwa małopolskiego.

 

(ww)