17 września 1939 r., około godz. 4, wywiązując się z tajnego, sierpniowego porozumienia z Hitlerem – Stalin zaatakował Rzeczpospolitą Polską. Cel był jasny: zająć terytorium, podzielić ziemie pomiędzy III Rzeszę i ZSRS, zlikwidować państwo polskie. Pomimo skrajnie trudnej sytuacji polscy żołnierze walczący odtąd na dwóch frontach zachowywali nieugiętą postawę.

W 84. rocznicę tamtych wydarzeń w Krakowie uczczono pamięć ofiar totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego oraz wszystkich poległych za wolność Ojczyzny. W uroczystościach uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli również małopolscy parlamentarzyści: wicemarszałek Senatu Marek Pęk, poseł Elżbieta Duda. Hołd oddali także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz służb mundurowych. Małopolską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion natomiast krakowską Policję  komendant miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak. W uroczystościach udział brał poczet sztandarowy KWP w Krakowie.
(…)

Pod Krzyżem Pamięci Narodowej
Dokładnie o godz. 10, w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu rozpoczęła się msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz kanonik dr Paweł Baran, a specjalne słowo do zgromadzonych wygłosił ks. prałat prof. dr hab. Jacek Urban.
Następnie zgromadzeni udali się na plac o. Adama Studzińskiego, gdzie odśpiewano hymn narodowy, po czym odczytano Apel Poległych. Oddana została także salwa honorowa, a przed Krzyżem Pamięci Narodowej, tablicą Zesłańców Sybiru i tablicą Pamięci Ofiar „operacji polskiej” NKWD złożone zostały kwiaty.

Całość uroczystości uświetniła swoją obecnością kompania honorowa Wojska Polskiego, którą wystawił 16 Batalion Powietrznodesantowy. Hołd ofiarom totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego oddały także organizacje i stowarzyszenia, które uczestniczyły w wydarzeniu wraz z pocztami sztandarowymi.
(…)
Organizatorami krakowskich uroczystości byli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał wraz z prezesem Związku Sybiraków – Oddział w Krakowie Józefem Kołodziejem.

(…)


Więcej: https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/137719,Deportacje-Polakow-w-glab-Zwiazku-Sowieckiego.html

  • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  • Komendant Wojewódzki oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie
  • poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • Komendant Wojewódzki oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie
  • przedstawiciele Krakowskich służb mundurowych
  • przedstawiciele Krakowskich służb mundurowych
  • przedstawiciele policyjnych związków zawodowych