W Mościckim Centrum Medycznym od kilku miesięcy działa opieka koordynowana. To leczenie chorób przewlekłych przez lekarza rodzinnego i dostępny szerszy pakiet badań z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. MCM powiększyło właśnie nowy typ świadczeń o diabetologię.

opieka koordynowana

Opieka koordynowana stwarza możliwość przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą już na wstępnym etapie rozpoznania problemów zdrowotnych. W sytuacjach uzasadnionych medycznie lekarz POZ zleca badania, dotychczas zarezerwowane dla lekarzy specjalistów.

- W Polsce z cukrzycą zmaga się ponad 9 % populacji. Liczba chorych, zwłaszcza po pandemii, rośnie. U tych pacjentów wyższe jest ryzyko raka, zawału serca czy udaru. Dlatego zdecydowaliśmy się na poszerzenie opieki koordynowanej – tłumaczy prezes Mościckiego Centrum Medycznego Jan Musiał.

Opieka koordynowana dotyczy pacjentów z chorobami przewlekłymi, które są najczęściej diagnozowane. Znajdują się w nich cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2. Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku w Mościckim Centrum Medycznym tym sposobem opieki objęte zostały choroby układu krążenia tj.: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, migotanie przedsionków, przewlekła choroba niedokrwienna serca. Warto także wiedzieć, że w ciągu roku pacjent ma prawo do jednej porady kompleksowej, nie więcej niż 6 porad edukacyjnych oraz do 3 porad dietetycznych.

(mt), źródło MCM