Organizacje młodzieżowe z małopolski mogą starać się o dofinansowanie swoich działań. Do podziału czeka aż 410 tysięcy złotych.

aktywizacja młodzieży

Aby ułatwić młodym wykorzystanie swojego potencjału, New Europe Foundation organizuje konkurs regrantingowy “Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim i małopolskim”. Jego celem jest wsparcie działań zwiększających zaangażowanie i aktywność społeczną młodych w życiu publicznym.  Nabór wniosków rozpoczął się 15 lutego i potrwa do 16 marca.

O dofinansowanie w kwocie od 10 do 15 tys. zł. mogą się starać młodzieżowe rady i sejmiki samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie, studenckie i doktoranckie oraz inne organizacje studenckie i doktoranckie. W imieniu organizacji, które nie mają osobowości prawnej, wniosek może złożyć ich patron (np. organizacja pozarządowa).

W ramach inicjatywy będą także organizowane warsztaty i szkolenia dla uczestników, gdzie młodzi nauczą się jak promować swoje działania.

Więcej informacji tutaj.

(mt)