„Mój rozwój - moja przyszłość” to projekt edukacyjny Powiatu Tarnowskiego, który znalazł się wśród wielu projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, jakie uzyskały dofinasowanie samorządu Województwa Małopolskiego. Stosowną promesę z rąk Wicemarszałka Łukasza Smółki odebrał Tomasz Stelmach, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego.

Przyznane na realizację projektu środki w kwocie blisko 1 mln 950 tys. zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. - Nasz projekt obejmie on swoim oddziaływaniem sześć jednostek oświatowych, prowadzonych przez samorząd Powiatu Tarnowskiego - stwierdza Tomasz Stelmach. - Jego realizacja planowana jest od czerwca 2020 do czerwca 2023 roku - dodaje.

promesa moj rozwoj 2020 1

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności pracy SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach i pięciu szkół ponadpodstawowych w Powiecie Tarnowskim poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, organizację wsparcia dla nauczycieli i uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, który wspomoże technologicznie i komunikacyjne nauczanie z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, podnoszenie kompetencji językowych oraz specjalistycznych.

W projekcie uczestniczyć będzie Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach oraz klasy licealne w następujących szkołach: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ZSOiZ w Gromniku, ZSOiZ w Ciężkowicach.

promesa moj rozwoj 2020 2

W ramach projektu zaplanowano między innymi: adaptację pomieszczeń w szkołach, w tym dostosowanie budynku ZSP Zakliczyn dla osób niepełnosprawnych; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, dodatkowe koła zainteresowań; zajęcia specjalistyczne, w tym między innymi logopedyczne, hipoterapię, zajęcia z integracji sensorycznej; zajęcia pozaszkolne w tym wyjazdy edukacyjne; doradztwo zawodowe a także doskonalenie nauczycieli.

Projekt „Mój rozwój - moja przyszłość” znalazł się wśród 23, które dofinansował samorząd wojewódzki. Całościowa wartość dofinansowań wynosi ponad 40,5 mln zł.