Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Co to jest franczyza?

Wiele osób, znużonych pracą w korporacjach i innych placówkach, marzy o zmianie. Często plany o własnej firmie wydają się kuszące, ale zniechęca ilość spraw jakie musielibyśmy w związku z nią załatwić. Czas jaki trzeba poświęcić, aby nasza marka była rozpoznawalna, oraz metoda prób i błędów zanim znajdziemy odpowiedni sposób na zarządzanie działalnością, może zająć miesiące a nawet lata. Remedium na te problemy okazuje się działalność na licencji franczyzowej. Na czym polega biznes franczyzowy?

Co to jest franczyza?

Słowo franczyza pochodzi od angielskiego franchising, co oznacza przywilej lub koncesja. W praktyce jest to forma działalności gospodarczej, która jest oparta o współpracę dwóch przedsiębiorców. Ten rodzaj współpracy definiuje również Europejski Kodeks Etyczny Franczyzy. Mówi on o sprzedaży towarów, usług lub technologii, której podstawą jest kooperacja dwóch, niezależnych od siebie i pod względem finansowym przedsiębiorstw. Jest to jeden z popularniejszych sposobów na otworzenie własnej działalności, w której otrzymujemy od wybranej firmy:

  • "know how"- czyli tajniki prowadzenia biznesu, oraz niezbędne informacje odnośnie działalności i technik używanych w danym przedsiębiorstwie.
  • nazwę franczyzodawcy- która cieszy się już renomą i uznaniem na rynku jak np. popularna sieć fast foodowa McDonald'.
  • prawo do znaku towarowego.
  • sposoby postępowania.
  • pomoc handlową i techniczną.

Dzięki franczyzie otrzymujemy również licencje na prowadzenie działalności oraz korzystamy z wiedzy i doświadczenia renomowanej marki. Franczyzodawca również czerpie korzyści wynikające nie tylko z tytułu umowy, ale również poszerza własny rynek o kolejny lokal. Musimy liczyć się się z tym, że nakłada to na nas określone obowiązki, a także wymaga wkładu własnego. Musimy też przestrzegać standardów wybranej firmy i ponosić koszty zobowiązań wobec franczyzodawcy.

Rodzaje franczyzy

Mamy kilka rodzajów i możliwości prowadzenia działalności na podstawie licencji franczyzowej. Możemy wyróżnić:

  • franczyzę dystrybucyjną-  udostępnione zostaje "know how" w zakresie asortymentu i wiedzy o sprzedaży. Działalność prowadzona jest pod znakiem towarowym i logo przedsiębiorcy, od którego otrzymujemy licencje. Najczęściej jest to obecne w branżach: kosmetycznych, ubraniowych, obuwniczych i spożywczych, a także paliwowych
  • franczyzę usługową- kiedy otrzymujemy niezbędną wiedzę w zakresie wykonywanych procedur. Działamy również pod znakiem firmowym franczyzodawcy. Z tym rodzajem umowy spotkamy się np. w gastronomii.

Możemy też podzielić franczyzę ze względu na rodzaj przekazywanego "know how". W tym wypadku, mamy do wyboru:

  • franczyzę dystrybucji- otrzymujemy prawo do asortymentu lub usług.
  • franczyzę koncepcji działalności- otrzymujemy plany i pomysły odnośnie prowadzenia naszej działalności.

Ostatnim wyróżnikiem jest sposób organizacji systemu i terenów na jakim będziemy prowadzić działalność. Wyróżniamy:

  • franczyzę bezpośrednią- najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie działalności. Franczyzodawca zobowiązuje się do kontroli w zakresie szkoleń i doradztwa, a także działań promocyjnych.
  • franczyzę wielokrotną- w której to franczyzobiorca zobowiązuje się do otwierania kolejnych punktów na danym terenie.
  • masterfranczyzę- otrzymujemy wyłączność na "know how", ale na określonym terenie.

Do rozpoczęcia własnej działalności opartej o licencje franczyzową, niezbędna jest umowa z podmiotem, który decyduje się nam tą licencje udostępnić. Jest to jeden z bardziej dochodowych sposobów na spróbowanie własnych sił w biznesie, przy pomocy doświadczonych już przedsiębiorców, od których otrzymamy niezbędną pomoc.