Tylko do dzisiaj (15.09) można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie do XVII edycji konkursu o nagrodę im. Tadeusza Tertila. Pula nagród w konkursie wynosi 14 tysięcy złotych.

konkurs

Nagrody imienia Tadeusza Tertila przyznane zostaną po raz siedemnasty w dwóch kategoriach: najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej (w obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest obrona pracy w roku akademickim 2022/23). W przypadku tej drugiej kategorii wyodrębnione są dodatkowo dwie podkategorie: nauki humanistyczne i społeczne oraz pozostałe dziedziny nauki i sztuki.

Może być dodatkowo przyznana nagroda specjalna dla pracy wyróżniającej się dużym stopniem innowacyjności. Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace magisterskie oraz jedną licencjacką lub inżynierską.

Oceny prac dokonają członkowie kapituły. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Gminy Miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, po jednym przedstawicielu desygnować mogą również uczelnie, które zgłosiły prace. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 14 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej, laureaci otrzymają dyplom i pamiątkową statuetkę

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, a imiona i nazwiska laureatów oraz tematy ich prac trafią na tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego oraz do Biuletynów Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbędzie się 30 października 2023 roku.

(mt)

klauzula RODO_zal_2 (1) (1).pdf (148 kB)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA_zal_1 (1) (1).pdf (261 kB)
regulamin_2023 (1) (1).pdf (157 kB)