Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny, zwołał na dzisiaj (14.09) XC zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona w Sali Lustrzanej, a jej obrady rozpoczną się o godz. 9.

sesja

Program obrad przewiduje zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie miasta, przyznanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską 15 października oraz nadanie panu Wincentemu Witosowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

Jednym z punktów sesji będzie również uchwała w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Przyjęte ma zostać także sprawozdanie z realizacji współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego ,

Radni będą także rozmawiać o emisji obligacji komunalnych miasta i objęciu udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o..

Pełen proponowany porządek obrad XC zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie dostępny jest pod adresem: www.tarnow.esesja.pl.

Obrady dzisiejszej sesji transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

(mt)