Naprawa, wymiana oraz montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie antykorozyjne, kontrola widoczności, a także stanu technicznego znaków, tablic, słupków, separatorów, progów zwalniających czy tabliczek z nazwami ulic – umowę na m.in. takie usługi Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zawarł z konsorcjum WIMED-EFEKTAR. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu.

Wymiana oznakowania drogowego

- Część oznakowania i urządzeń wymaga systematycznej naprawy, niestety, coraz częściej nawet wymiany – mówi Agata Moskal, kierowniczka Działu Organizacji Ruchu Drogowego w ZDiK. – Te nieprawidłowości spowodowane są zarówno zużyciem czy uszkodzeniem w efekcie wypadku czy kolizji, jak i celową dewastacją.

Miasto zostało podzielone na 15 rejonów. W każdym na bieżąco jest prowadzona kontrola widoczności i czytelności znaków – także we współpracy z policją i strażą miejską. Następnie są wydawane zlecenia na wykonanie konkretnych zadań. Ich liczba oscyluje wokół 20 – 30 miesięcznie.

Na podstawie obowiązującej umowy, ekipy będą działały na tarnowskich drogach do końca czerwca. Następnie uruchomiona zostanie procedura przetargowa na drugie półrocze 2023 r.