Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, Tomasz Kowalski zwołał na czwartek, 6 kwietnia VIII zwyczajną sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rozpocznie się ona o godz. 12 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie

Program sesji przewiduje między innymi kontynuację debaty na temat stanu komunikacji publicznej w regionie tarnowskim. Młodzieżowi radni wysłuchają także sprawozdań Przewodniczącego MRM oraz przewodniczących poszczególnych komisji. Dotyczyć będą one działalności prezydium oraz komisji w okresie międzysesyjnym.

(sm)