Znana jest już data tegorocznej, Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Trzydziesta siódma edycja Festiwalu Wybranych Polskich Filmów Pełnometrażowych będzie miała miejsce w dniach 27 maja – 3 czerwca.

Plakat 37. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Tarnowska Nagroda Filmowa jest, obok Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jednym z dwóch najstarszych festiwali poświęconych rodzimemu filmowi pełnometrażowemu. Główną ideą jest prezentacja widzom dorobku ostatnich miesięcy twórców rodzimej kinematografii.

Organizatorem Festiwalu jest Tarnowskie Centrum Kultury. Od 35. edycji dyrektorem artystycznym festiwalu jest Kuba Armata, krytyk filmowy, dziennikarz młodego pokolenia. Za stronę organizacyjną odpowiada dyrektor Anna Grygiel i sztab organizacyjny Tarnowskiego Centrum Kultury.

Projekcje festiwalowe tradycyjnie odbywać będą się w jednym z najstarszych działających kin w Polsce - nieprzerwanie od 1913 roku - tarnowskim Marzeniu. Pozostałymi miejscami festiwalowymi będą w tym roku: Amfiteatr Letni, Dom Kultury Westerplatte oraz Tarnowskie Centrum Kultury, w których odbędą się liczne imprezy towarzyszące.

Twórcą artystycznego plakatu 37. TNF jest © Plakiat, czyli Maks Bereski.

(sm)