Jak postępować ze śmieciami w szpitalu?

Odpady powstające w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych czy przeprowadzania badań bądź doświadczeń naukowych w zakresie medycyny noszą miano odpadów medycznych. Powinny być one odpowiednio segregowane – taki obowiązek jest nakładany na podmioty świadczące usługi zdrowotne przez obowiązujące prawo. Niestosowanie się do tych zasad wiąże się z wystąpieniem zagrożenia dla środowiska oraz życia lub zdrowia osób, które mają bezpośredni kontakt z takimi odpadami. Co więcej, jest to nierozłączne z konsekwencjami prawnymi dla danego podmiotu. Z tych powodów niezwykle ważne jest, aby personel znał zasady, jak postępować ze śmieciami w szpitalu.

Utylizacja odpadów medycznych – co mówi prawo?

Zasady postępowania z odpadami medycznymi zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku – to właśnie tam określone są zasady ich utylizacji, a dodatkowo wspomina się o ważnych wymogach związanych z całą procedurą zbierania czy segregacji.

Zbieranie odpadów medycznych musi być dokonywane w miejscu ich wytwarzania. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy odpady powstaną w trakcie świadczenia usług na wezwanie. Wtedy wytwórca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia ich do odpowiednio przystosowanego do tego pomieszczenia. Jeśli chodzi natomiast o unieszkodliwianie odpadów medycznych, zabronione jest robienie tego we współpalarniach czy składowanie ich na składowisku – należy tego dokonać poprzez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Co ważne, w tym celu potrzebne jest zezwolenie marszałka województwa.

Jak segregować odpady medyczne – zasady

Segregacja odpadów medycznych w placówkach, takich jak szpitale czy przychodnie, powinna odbywać się zgodnie z określonymi zasadami. Po pierwsze, odpady medyczne powinny być zbierane w specjalnie dostosowane pojemniki oraz worki.

Omet Medical oferuje produkty, które wyróżniają się odpornością na uszkodzenia – są wręcz niezastąpione w każdej placówce medycznej!

Ważne jest przy tym, aby zaplanować, do jakich kolorów pojemników oraz worków wrzucane są dane odpady. Nie można przy tym zapomnieć o zasadach transportowania odpadów wewnątrz placówki oraz ich składowania. Niezbędny jest przy tym podział na odpady niezakaźne oraz zakaźne, jak i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed działaniem zewnętrznych czynników.

Segregacja odpadów medycznych – jak robić to prawidłowo?

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych należy do obowiązków każdej placówki medycznej. Należy je umieszczać w pojemnikach bądź workach, które charakteryzują się dużą wytrzymałością. Co istotne, procedura segregacji opiera się na kolorystycznym podziale – o czym należy pamiętać?

Czerwone pojemniki i worki na odpady medyczne

Pojemniki oraz worki na odpady medyczne o barwie czerwonej służą zbieraniu najbardziej niebezpiecznych odpadów – to właśnie w nich gromadzi się zużyte wyroby, które mogą prowadzić do zakażeń bądź zarażenia chorobami u zwierząt oraz ludzi. Z tego powodu zarówno pojemniki, jak i worki powinny cechować się odpornością na przebicie i wstrząsy, a także być nieprzemakalne.

Czerwone worki na odpady medyczne czy pojemniki przeznaczone są do zbierania odpadów zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze, ich toksyny lub inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego. To m.in. zużyte opatrunki, podkłady, gaziki i zainfekowane pieluchomajtki. Wyrzuca się do nich również pojemniki na krew oraz pozostałości z żywienia pacjentów znajdujących się na oddziałach zakaźnych.

Żółte pojemniki i worki na odpady medyczne

Aby gromadzić trochę mniej niebezpieczne odpady medyczne wykorzystuje się żółte pojemniki i worki. Wyrzuca się do nich opady zawierające substancje chemiczne, które mogą wywołać choroby zakaźne bądź mogą być źródłem skażenia środowiska. Są to leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego i chemikalia.

Pojemniki i worki na odpady medyczne – inne kolory

Pojemniki oraz worki na odpady medyczne w kolorze czarnym, niebieskim czy zielonym stosowane są natomiast do gromadzenia pozostałych odpadów medycznych. Jakie odpady można do nich wyrzucić? Chemikalia pozbawione niebezpiecznych substancji, pościel, jednorazowe ubrania, pieluchy, a także wadliwe bądź przeterminowane leki. Co więcej, służą one gromadzeniu nieskażonych narzędzi chirurgicznych i zabiegowych.

Placówki medyczne są zobowiązane do zbierania i segregowania odpadów medycznych – niezbędne są do tego specjalne pojemniki oraz worki. Ich kolory znacząco ułatwiają odpowiednią segregację odpadów, dzięki czemu niwelowane jest ryzyko skażenia środowiska czy zarażenia chorobami, zakażenia zwierząt oraz ludzi.