Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj LXXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady odbędą się w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. Początek o godz. 9. Sesja będzie także transmitowana online na stronie tarnow.esesja.pl.

Podczas sesji, radni dyskutować będą m.in. nad podjęciem uchwały o podatku od nieruchomości na terenie miasta oraz ustanowieniem roku 2023 w Tarnowie rokiem Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Ponadto w programie znalazły się zmiana uchwały w spawie wprowadzenia opłaty reklamowej oraz Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Radni mają także rozmawiać o zmianie w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i nadaniu nowych nazw dwóm skwerom i jednej ulicy.

Zaktualizowane mają być także założenia do planu zaopatrzenia gminy miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030.

Szczegółowy program znajduje się tutaj.

(mt)