Wczoraj w Elblągu zmarł, mając 81 lat, ks. bp dr Jan Styrna, który przez 12 lat był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej.  

ks. bp dr Jan Styrna

Uroczystości żałobne rozpoczną się w najbliższą niedzielę 2 października o godzinie 16 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu, natomiast w poniedziałek, 3 października o godzinie 12, rozpocznie się Msza św. pogrzebowa, po której nastąpi złożenie ciała zmarłego w krypcie biskupów elbląskiej katedry.

Biskup Jan Styrna urodził się 25 stycznia 1941 r. w Przyborowie. Od 1955  r. był uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie udzielił mu w 1965 r. ówczesny biskup diecezji tarnowskiej Jerzy Ablewicz. W 1980 r. objął stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie do 1982 r.  prowadził wykłady z socjologii rodziny. W 1991 r. został wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W latach 1984–1989 był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

W 1991 r. decyzją papieża Jana Pawła II ks. bp. dr Jan Styrna został minowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, gdzie piastował swój urząd do 2003 r. W kurii diecezjalnej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. W jego kompetencjach znajdowały się: duszpasterstwo specjalistyczne, działanie Wydziału Katechetycznego oraz sprawy personalne wikariuszy. Był ponadto przewodniczącym Komisji Kaznodziejskiej, należał do diecezjalnej rady kapłańskiej, a także przewodniczył Komisji II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w diecezji tarnowskiej. Decyzją głowy stolicy apostolskiej w 2003 r. został przeniesiony na urząd biskupa diecezji elbląskiej, gdzie sprawował swoją posługę do śmierci.

 (jg), Foto https://diecezja.elblag.pl/