Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Inauguracja Roku Akademickiego na Państwowej Szkole Zawodowej w tTrnowie

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2021/22. Samorząd powiatu tarnowskiego reprezentował na tym wydarzeniu etatowy członek zarządu powiatu Tomasz Stelmach.

Pod odśpiewaniu Gaude Mater Polonia przybyłych gości powitała Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że w tym liczba kandydatów na studentów była najwyższa od dziesięciu lat. Zaprezentowano koncepcję, nad którą powołany do tego specjalny zespół pracował niemal rok, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – nowego znaku uczelni.

Wręczono medale i wyróżnienia, a następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku studiów. Wykład inauguracyjny „Dlaczego w dzisiejszych czasach dyplomacja jest ważna” wygłosił konsul generalny Republiki Słowackiej Tomas Kasaja.

W tym roku nowymi kierunkami dostępnymi w ofercie dydaktycznej PWSZ w Tarnowie są m.in. kosmetologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczelnia rozpoczęła również współpracę z Grupą Azoty. Podstawowe cele podpisanej właśnie nowej umowy to wspólne projekty badawcze i laboratoryjne, a także wymiana kadr.

Członek zarządu powiatu tarnowskiego podczas inauguracji roku akademickiego

Fot. Pawel Topolski