Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

W Tarnowie gościł dzisiaj (23 lutego) marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski, który spotkał się z prezydentem Romanem Ciepielą. Rozmawiano m.in. o planowanych III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 oraz o najbliższych działaniach związanych z miejskimi obszarami funkcjonalnymi.

Marszałek Witold Kozłowski zapoznał prezydenta Tarnowa z obecnym stanem przygotowań do Igrzysk Europejskich, podkreślił, iż będzie to nie tylko wielkie święto dla sportowców i kibiców, ale zarazem wspaniała okazja do promocji Małopolski, w tym również Tarnowa.

Prezydent Roman Ciepiela podtrzymał złożoną wcześniej ofertę współorganizowania przez Tarnów igrzysk i ponownie zadeklarował pełną współpracę i pomoc przy wszystkich działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego związanych z tym sportowym wydarzeniem, które może stanowić również jeden z ważnych bodźców rozwojowych dla miasta.

Witold Kozłowski i Roman Ciepiela rozmawiali również o miejskich obszarach funkcjonalnych w Małopolsce, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nową formą współpracy samorządów, współfinansowaną z funduszy europejskich.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem formuły współpracy z miastem samorządów gminnych z terenu aglomeracji tarnowskiej, toczą się rozmowy m.in. na temat formy tego związku i kierowania powstałą strukturą. Władze Tarnowa wychodzą z założenia, iż kluczową w takich związkach jest rola miast aglomeracyjnych i to ich włodarze powinni pełnić funkcje przewodniczących, tak jak to ma miejsce w wielu tworzących się w kraju strukturach, choć w sprawach dotacji i inwestycji ostatnie słowo i tak będzie należało do samorządu wojewódzkiego, choćby z uwagi na ostateczną akceptację tworzonych strategii aglomeracyjnych.

Marszałek Witold Kozłowski jest zdania, iż w tego rodzaju związkach powinna panować równowaga pomiędzy miastami i gminami. Zadeklarował, iż gdy zaistnieje taka potrzeba podejmie się roli mediatora w procesie tworzeniach związku Tarnowa i gmin aglomeracji tarnowskiej.

Marszałek i prezydent rozmawiali również o tworzonej Izbie Pamięci w byłej katowni gestapo przy ul. Urszulańskiej. Samorząd wojewódzki pokryje koszty, a izbą zajmie się podlegające marszałkowi Muzeum Okręgowe w Tarnowie.