Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji Marcin Pałach znalazł się na przedstawianej przez branżowy portal WaszaTurystyka.pl liście stu najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce.

Marcin Pałach

Grupa dwunastu ekspertów wybrała 100 osób, mających w mijającym roku największy wpływ na polską turystykę. Po raz pierwszy znalazł się na niej przedstawiciel Tarnowa, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji oraz prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, Marcin Pałach. W uzasadnieniu jego wyboru czytamy: - Kierowane przez niego od 2003 roku TCI stało się wzorcem doskonałego punktu informacji. To wielokrotny zdobywca pierwszego miejsca w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce, posiada najwyższą kategorię czterech gwiazdek w systemie certyfikacji, stanowi również ważny element Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Marcin Pałach jest współautorem i realizatorem spójnej i skutecznej polityki turystycznej, dzięki której coraz więcej turystów odwiedza podregion tarnowski.

Marcin Pałach całe swoje zawodowe życie związał z turystyką. Zostając dyrektorem TCI – wówczas działającego pod nazwą Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki – wprowadził standardy funkcjonowania jednostki oraz obsługi klientów, które zostały uznane za wzorcowe. Były one podstawą wielokrotnego nagradzania TCI tytułem najlepszego centrum informacji turystycznej w Polsce, łącznie z uznaniem go za „najlepsze z najlepszych” w roku 2013, pięćdziesiątym roku istnienia polskiego systemu informacji turystycznej.

Jest ponadto pomysłodawcą oraz członkiem-założycielem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, w której sprawuje funkcję prezesa zarządu. Organizacja realizuje liczne projekty związane z promocją i rozwojem turystyki regionu tarnowskiego. Do najważniejszych należą projekty inwestycyjne realizowane na terenie kilku gmin regionu i w samym Tarnowie oraz projekt promocji regionu poprzez enoturystykę. ENOTarnowskie zdobyło certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej w 2019 r.

Marcin Pałach jest także członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a od sześciu kadencji pełni funkcję prezesa Forum Informacji Turystycznych – ciała doradczego Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zaangażowanie zostało docenione przyznaniem Odznaki Honorowej Ministra Gospodarki “Za zasługi dla turystyki”.

(sm)