Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

24 projekty wpłynęły do Urzędu Miasta Tarnowa w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego. Teraz wszystkie wnioski czeka weryfikacja pod względem formalnym.

Miasto Tarnów

Wśród zgłoszonych inicjatyw są propozycje budowy i remontów dróg, pomysły na powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, w tym modernizacje placów zabaw. Mieszkańcy zaproponowali także m.in. doposażenie międzyosiedlowych centrów opieki senioralnej i zagospodarowanie terenów zielonych.

Weryfikacja wniosków potrwa do 30 października. W tym czasie mogą być uzupełniane braki możliwe do usunięcia. Kilka dni później będzie czas na ewentualne uzupełnianie brakujących dokumentów. Pełna lista wniosków dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana w połowie grudnia. Głosowanie zaplanowano w dniach 18-30 grudnia, wyniki zostaną ogłoszone w ostatni dzień roku, 31 grudnia.

(pm)