Niedawno informowaliśmy o wyborze prof. Bogusława Dunaja do Komitetu Naukowego Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie mieć swoich przedstawicieli także w innych Komitetach Naukowych PAN.

Członkami Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN wybrani zostali: dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ, dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. PWSZ oraz pracujący także w tarnowskiej uczelni prof. dr hab. Andrzej Klimek i prof. dr hab. Ryszard Żarów.

Do Komitetu Naukowego Historii Nauki i Techniki wybrano ponadto prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę, a do Komitetu Naukowego Automatyki i Robotyki, prof. dr. hab. inż. Witolda Byrskiego.

Przypomnijmy, że Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję ciał doradczych i opiniodawczych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin na czteroletnie kadencje. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych oraz społecznych.

(sm)