Historię wigilijną, czyli film „Pan Apotheker” będzie można zobaczyć 21 grudnia o godz. 19 w Marzeniu. Obraz inspirowany jest wspomnieniami wojennymi Jerzego Pertkiewicza, pułkownika, farmaceuty i honorowego obywatela Tarnowa. W roli głównej wystąpił Ireneusz Pastuszak, aktor tarnowskiego teatru. Wstęp na projekcję jest bezpłatny.

Filmowa fabuła oparta jest na faktach. „Pan Apotheker” opowiada historię młodego Niemca, który ciężko chory w czasie walk, szuka pomocy w aptece. W dzień Wigilii trafia na człowieka o wielkim poczuciu moralności, który podejmuje ryzyko pomocy, mimo reprezentowania przeciwnych stron, w czasie trwającej wojny. Jeden z synów farmaceuty to konspirator przeciwko okupantowi, który próbuje odwieść ojca od udzielenia pomocy Niemcowi. Aptekarz staje przed dylematem – czy pomóc nieprzyjacielowi w czasie choroby?

Aby jak najwierniej oddać klimat II wojny światowej, do prac przy filmie zaangażowano grupę rekonstrukcji historycznej. Obraz jest autorską adaptacją reżysera Dawida Szpary, na koncie którego są takie produkcje jak: „Pamiętam”, „Bohater z wiary”, „Otto Schimek – wierny sumieniu” oraz „Stefania Łącka – serce w pasiaku”. Po przeprowadzonych rozmowach i skompletowaniu szerokiej dokumentacji Dawid Szpara postanowił przenieść historię farmaceuty na ekran. Treść scenariusza została opracowana po dwuletnich konsultacjach z płk. dr. farm. hm Jerzym Pertkiewiczem.

(ww)