Niecodzienne rozwiązanie zaproponował Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie na remontowanej właśnie ulicy Okrężnej. Pas do prawo- i lewoskrętu wykonany został tam z czerwonego asfaltu.

– Ponieważ jezdnia jest szeroka, zdecydowaliśmy o wyznaczeniu dodatkowego, trzeciego pasa, który będzie służył kierowcom do wykonywania skrętów – mówi Tomasz Mróz z ZDiK-u. Zwykle w takich przypadkach stosuje się oznakowania poziome lub wykonuje się pas z kostki. Na ulicy Okrężnej, zastosowano natomiast czerwony asfalt, aby pas był wyraźnie widoczny.

Przewidziane do wykonania w tym roku prace na ul. Okrężnej dobiegają końca. Podczas modernizacji wykonano kanalizację opadową i tak zwane prace bitumiczne, obecnie remontowane są chodniki. Odbiory techniczne planowane są w połowie grudnia.

Jednocześnie tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje się do kolejnego etapu przebudowy tego ciągu komunikacyjnego, czyli modernizacji ulicy Braci Saków. Najważniejszym i najkosztowniejszym jego elementem będzie budowa nowoczesnego ronda na skrzyżowaniu z ul. Okrężną. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca roku, tak by można było wystąpić o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

(sm)