Ruszyła kolejna edycja konkursu „Wakacyjna Przyroda”. To propozycja dla wszystkich pasjonatów fotografii. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Tarnów KONKURS" >

Do konkursu można zgłaszać fotografie o tematyce przyrodniczej, w tym również krajobrazowej, które wykonano na terenie Tarnowa oraz w najbliższej okolicy. Ocenie podlegać będą zdjęcia zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, wykonane od lipca do września 2019 r. Za najlepsze kadry zostaną przyznane nagrody finansowe. W poprzednim roku pula nagród wyniosła 9 tys. zł.

Prace będą przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska urzędu miasta przy ul. Nowej 4,  tel. 14 68-82-872. Zdjęcie można również przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wakacyjna Przyroda” na adres:

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2

33-100 Tarnów

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zdjęcie. Do pracy w formacie 20 x 30 cm na papierze błyszczącym należy dołączyć: oświadczenie o udostępnieniu fotografii, oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zdjęcie w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty powinny być podpisane przez osobę dorosłą. Zdjęcie musi być opatrzone tytułem, pseudonimem autora, datą i miejscem wykonania. Do zdjęcia musi być dołączona zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułem fotografii, zawierająca w środku: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Zgłaszane zdjęcia nie powinny być wcześniej publikowane. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie fotografii.

Fot. Daniel Kopacz, zdobywca II miejsca w ubiegłorocznej edycji konkursu.

(ww)

Załączniki :

Oświadczenie_Wakacyjna Przyroda