W ostatnim czasie do Straży Miejskiej wpływa wiele próśb mieszkańców o podjęcie interwencji w sprawach terenów zarośniętych wysokimi trawami i chwastami, co stanowi dużą uciążliwość dla osób cierpiących szczególnie na alergie. Niewykoszone działki, z wysoką i częściowo obumarłą trawą wpływają też negatywnie na wygląd i estetykę otoczenia.

Zaniedbane tereny stwarzają utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych i zadbanych działek. Stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników jak ślimaki czy gryzonie, oraz powodują rozsiewanie się nasion chwastów. Zachwaszczona i zarośnięta działka zwiększa zagrożenie pożarowe.

W niektórych miejscach zbyt wysoka trawa ogranicza widoczność, szczególnie przy skrzyżowaniach, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności negatywny wpływ pylących traw na zdrowie ludzi, co najczęściej podnoszą mieszkańcy w kontaktach ze Strażą Miejską zwracamy się z prośbą do właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości aby podejmowali działania pielęgnacyjne na swoich terenach zielonych.

Serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie w tej kwestii.