Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnów

Wraz z upływem czasu można dostrzec pewnego rodzaju trend jaki jest obecny na rynku usług pożyczkowych, a mianowicie dotyczący powstawania coraz większej ilości firm oferujących pożyczki krótkoterminowe. Funkcjonowanie instytucji tzw. pozabankowych ma istotnie większe znaczenie niż jeszcze kilka lat temu.

Osoby zamierzające wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej decydują się na ofertę oraz warunki sprecyzowane przez tzw. instytucje pozabankowe, ponieważ cechują się one często lepszymi warunkami od tych oferowanych przez stricte instytucje bankowe.

O pożyczkach krótkoterminowych

Pożyczka krótkoterminowa wydaje się być korzystnym rozwiązaniem dla osób, których spotkała konieczność pokrycia niespotykanych wydatków. Takie właśnie wydatki mogą się pojawić nagle, nie będąc w ogóle przewidzianymi w ramach stałego domowego budżetu. Z takich właśnie pożyczek korzystają przede wszystkim osoby fizyczne, czyli najprościej rzecz ujmując - konsumenci.

W związku z powyższym, podkreślenia wymaga fakt, iż w takich właśnie stosunkach zobowiązaniowych (zgodnie z ustawą), pozycja konsumenta powinna być przynajmniej równorzędna w porównaniu z podmiotem udzielającym pożyczki krótkoterminowej.

Zasady i warunki przyznawania pożyczek krótkoterminowych

W obecnej sytuacji rynkowej, konsument posiada tego rodzaju przywilej, iż może on wybrać ofertę dla niego najbardziej korzystną. Po pierwsze, istotnym jest liczba rat pozostających do spłaty w ramach zawieranej umowy o przyznanie pożyczki krótkoterminowej. Zazwyczaj w ofertach pojawiają się takie propozycje jak na przykład trzydzieści sześć, bądź też nawet czterdzieści osiem rat. Bardzo rzadko firmy pożyczkowe oferują dłuższe okresy spłaty, przewyższające pięć, czy nawet dziesięć lat. Ponadto, istotnym jest również wysokość jednostkowej raty pożyczki.

Ten aspekt również może podlegać negocjacjom pomiędzy stronami. Warto zatem ustalić taką wysokość poszczególnej raty w ten sposób, aby to zobowiązanie nie obciążało miesięcznego budżetu domowego. W odniesieniu do powyższych wskazań, równie istotnym jest sprecyzowanie tzw. opłat dodatkowych. Przede wszystkim należy ustalić, ile konkretnie będzie wynosiła prowizja od zawarcia danej umowy o pożyczkę krótkoterminową. Oprócz naliczanej prowizji, firmy pożyczkowe precyzują wysokość odsetek (mogą to być odsetki umowne, bądź też standardowe odsetki ustawowe za opóźnienie).

Prawo odstąpienia od zawartej umowy o pożyczkę. Gwarancje dla konsumenta (pożyczkobiorcy)
W tym miejscu wskazać również należy, iż w przypadku zawierania umowy o udzielenie pożyczki krótkoterminowej, pożyczkobiorcy powinno (zgodnie z brzmieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych), prawo do odstąpienia od takiej umowy. Pożyczkobiorca nie musi wskazywać konkretnej przyczyny odstąpienia od umowy. Taki proces może się odbyć w ogóle bez podawania przyczyny, aczkolwiek niezwykle istotny jest tutaj termin, który jest zawity i wynosi czternaście dni. Jest to termin ustawowy, który nie ulega przywróceniu.

Więcej informacji

Informacje dodatkowe o chwilówkach znajdziesz na stronie Centrum Pożyczek 360 - przewodnik po pożyczkach

Zasady i warunki przyznawania pożyczek krótkoterminowych