Tarnów otrzyma siedem tysięcy złotych dotacji z programu wojewódzkiego na renowację kapliczki przedstawiającej Matkę Boską z Dzieciątkiem. Dzięki temu zabytkowy pomnik sakralny wróci na swoje miejsce przy ul. Tuchowskiej jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że kapliczka uległa zniszczeniu podczas wypadku samochodowego w 2016 r. Rok później miasto złożyło wniosek o dofinansowanie jej naprawy w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”. W tym czasie dotacji nie udało się uzyskać. Podobnie było też przed rokiem. Dopiero w ramach tegorocznej edycji projektu Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował, że miasto na renowację kapliczki z ul. Tuchowskiej otrzyma dodatkowe środki.

Kapliczka Matki Boskiej z dzieciątkiem została wzniesiona w okolicach 1900 roku.  Jest typowym przykładem lokalnej sztuki sakralnej, o charakterystycznych cechach Małopolski - trójkondygnacyjnych kapliczek z przełomu XIX i XX wieku.

Dodajmy, że na renowacje i prace konserwatorskie zabytkowych kapliczek samorząd województwa przeznaczy w tym roku łącznie 750 tysięcy złotych, dzięki czemu na terenie Małopolski wyremontowanych zostanie 77 kapliczek.

(ks)

fot. archiwum