Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na 100. sesję Rady Miejskiej w Sali Lustrzanej
W Tarnowie rozbrzmiewa setna sesja Rady Miejskiej, otwierając nowy rozdział w historii miasta. W dniu dzisiejszym, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10, o godzinie 9:00, mieszkańcy mogą być świadkami decyzji, które zaważą na przyszłości Tarnowa. Wśród nich znaczące zmiany dotyczące edukacji, rozwoju infrastruktury i wsparcia społecznego.
  1. Zwołanie setnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie przez Przewodniczącego Jakuba Kwaśnego.
  2. Obrady odbędą się w Sali Lustrzanej, ul. Wałowa 10, z początkiem o godz. 9.
  3. W programie m.in. dyskusja nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wilczej i Lwowskiej.
  4. Zatwierdzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej.
  5. Decyzja o zwolnieniu Miejskiego Zarządu Cmentarzy z wpłaty nadwyżki środków do budżetu miasta.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków i Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
  7. Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta na lata 2024-2026.
  8. Debata nad likwidacją szkół średnich oraz wyłączeniem placówek z Zespołów Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
  9. Uchwała w sprawie poparcia kampanii „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”.
  10. Głosowanie nad przyznaniem uprawnień do bezpłatnych przejazdów w dniach wyborów samorządowych.

W dniu dzisiejszym tarnowianie mają niepowtarzalną okazję, by uczestniczyć w jubileuszowej, setnej sesji Rady Miejskiej. To nie tylko moment dla historii, ale również szansa na realny wpływ na przyszłe oblicze miasta. Podjęte decyzje, szczególnie te dotyczące edukacji i infrastruktury, mogą zaważyć na rozwoju Tarnowa na wiele lat. Sesja ta to także wyraz troski o społeczność lokalną - od wsparcia dla pieczy zastępczej po inicjatywy zwiększające dostępność komunikacji miejskiej w dni wyborów. Niezwykle ważne jest również zaangażowanie w kampanię „PiESEL”, podkreślające potrzebę odpowiedzialności za naszych mniejszych braci. Takie spotkania jak dzisiejsze pokazują, że lokalna demokracja żyje i ma się dobrze, a każdy mieszkaniec może mieć na nią wpływ.

Obrady są dostępne do śledzenia online, co umożliwia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa bezpośredni wgląd w decyzyjność swojego miasta, bez potrzeby opuszczania domu. To doskonała okazja do tego, by być na bieżąco z kluczowymi zmianami w naszym bezpośrednim otoczeniu. Warto więc poświęcić chwilę, by zrozumieć, w jakim kierunku zmierza nasze miasto.


Według informacji z: Urząd Miasta Tarnowa