Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, Tomasz Kowalski zwołał na wtorek, 21 listopada, XV zwyczajną sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rozpocznie się ona o godz. 19 przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie

Program sesji przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie objęcia przez MRM patronatem dwóch inicjatyw: „Astra Glorii Homini” oraz „Kino Szkoły Szczepanika”.

Młodzieżowi radni wysłuchają także sprawozdań przewodniczącego z działalności prezydium oraz komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

(sm)